Podijeli objavu

Crna Gora teži postati dio “Carbon Neutral Travel & Tourism“ projekta, kao mlada zelena destinacija. U tom cilju je razvila program koji pruža mogućnost turistima da smanje svoj štetan uticaj na prirodu. Prikupljanje donacija sprovode: projekat „Towards Neutral Carbon Tourism“, UNDP, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Privredna komora i Vlada Crne Gore. Svakom donacijom postajete član pokreta  Za zelenu Crnu Goru i pridružujete se globalnim naporima u borbi protiv klimatskih promjena. Svoj štetan uticaj možete izračunati pomoću online kalkulatora (www.calculateco2.me), a donirati online putem na tabletima koji su uz kutije za donacije postavljeni na lokalitetu ,,Rimski mozaici’’ u Risnu i u kancelariji za prijavu boravka stranaca u Kotoru (Stari grad 328).