Podijeli objavu

Risan je najstarije naselje u Boki. Pominje se već u 3. vijeku p.n.e. kao ilirsko utvrđenje. Prema predanju, u Risnu je, pod najezdom Rimljana, našla utočište Ilirska kraljica Teuta.
U Risnu se nalaze mozaici iz rimskog perioda nastali krajem 2. i početkom 3. vijeka n.e. U sredini mozaika nalazi se predstava boga Hipnosa, jedina figura tog božanstva na istočnoj obali Jadrana. Čitav kompleks iznosi oko 790 m2 i sastoji se od pravougaonog centralnog prostora. Sa istočne strana nalazi se pet prostorija koje su bile bogato ukrašene mozaicima, čiji ostaci se i sada mogu vidjeti. U poslednjoj prostoriji nalazi se mozaik koji je najinteresantniji i umjetnički najvrijedniji. U osnovi od sitnog bijelog mozaika izgrađeni su trouglovi, kvadrati, rombovi i pravouglovi, dok centralno polje ima 16 kvadrata i ono što mu daje posebnu ljepotu i draž jeste medaljnon, boga sna Hipnosa oivičen crnim kamenčićima sa utkanim bijelim meandrima.
Risan je jedan od najvećih arheoloških lokaliteta kod nas, naročito njegov dio preko puta hotela „Teuta „ , nazvan Carine.
Nedaleko od Risna nalazi  se mjesto Lipci koje je poznato po praistorijskim crtežima naslikanim na stijeni, gdje su u nizu poređane predstave jelena u hodu, koji se kreću s lijeva na desno. Jeleni su poređani u dva niza a pored njih je naslikano nekoliko geometrijskih motiva. Sve predstave izvedene su naljepljivanjem gline na površinu stijene. Ovi crteži potiču iz gvozdenog doba, oko 800. godine p.n.e.

Podijeli objavu
Prethodni članakRIMSKA VILA
Sljedeći članakPRAISTORIJA