Podijeli objavu

Projekat „Other Perspectives“ u okviru kojeg se održava umjetnički boravak kineskih umjetnika u Crnoj Gori, organizovan je pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Crne Gore u okviru 16+1 Kina-CIEZ saradnje (Centralno-istočno Evropske zemlje), pod okriljem „Belt & Road“ inicijative. Domaćin ovog projekta je grad Nikšić u kome 9 umjetnika sa Jiazhou likovne akademije iz grada Lešana, provincija Sičuan, boravi od 17-28. septembra 2018. Organizator aktivnosti i lokalna podrška umjetnicima je NVO Bedem360.
Projekat je iniciran od strane Minstarstva kulture Narodne Republike Kine, koje je izrazilo želju sa saradnjom iz oblasti kulture sa zemljama Balkana, pa je shodno tome organizovan boravak pomenutih umjetnika u našoj zemlji. Ideja projekta je da se umjetnicima predstave znamenitosti Crne Gore, prirodni kao i kulturni pejzaž, kulturno-umjetničko stvaralaštvo i istorija naše zemlje, dok će umjetnici na osnovu impresija ostvariti dijela koje će biti organizovana u reprezentativnu izložbu sa pratećim katalogom. Izložba je planirana u galeriji “Ilija Šobajić” u JU Muzeji i galerije Nikšić, 27.septembra. Dio nastalih radova će ostati fondu JU Muzeji i galerije Nikšić.
Predstavnici delegacije republike Kine kao i sami umjetnici su u prethodnih nekoliko dana imali priliku da posjete neke od najznamenitijih mjesta kako na sjeveru tako i na jugu naše zemlje. Uz podršku Turističke organizacije opštine Kotor, organizovan je izlet tokom kojeg su se pomenuti gosti bliže upoznali sa lokalitetom Rimski mozaici u Risnu, Perastom, Pomorskim muzejom i Starim gradom u Kotoru.