Podijeli objavu

Ovo je bila soba za prijem gostiju. Obično su u svoje domove pozivali od 9-20 gostiju. Dio mozaika nedostaje, što se može primijetiti kada se uporedi izgled mozaika iz 1930. god koji je prikazao D. Vuksan. Sada, sastoji se od 8 dijelova. U centralnom dijelu je motiv Sunca koje raste simbolizujući samo Rimsko carstvo* u početku je bio samo Rim a kasnije se počeli da se šire osvajajući susjedne zemlje*. Zatim, mogu se vidjeti floralni, geometrijski i elementi morske faune. Kod floralnih elemenata se ističu rozete i drvo vinove loze koje se završava kao mač, geometrijske elemente čine tzv. šahovska polja/*165 polja i u svakom mala rozeta*/. Kao elementi morske faune mogu se vidjeti 2 hobotnice i motivi ribe. Mozaik je rađen u 2 boje, bijele i crne, od lokalnog kamena.


Podijeli objavu
Prethodni članakII i III soba
Sljedeći članakV soba