Podijeli objavu

,,Osvježili smo ponudu promotivnog materijala u vidu novih višejezičnih brošura u kojima  možete naći sve neophodne informacije vezane za lokalitet ,,Rimski mozaici’’. Brošure su na sljedećim jezicima: crnogorskom, engleskom, italijanskom, njemačkom, španskom, francuskom, ruskom, poljskom i hebrejskom.’’